Auteur: Marcel Gotje

AVG (BELANGRIJKE MEDEDELING)

BELANGRIJKE MEDEDELING PROTECT EYE NEDERLAND RESPECTEERT DE PRIVACY VAN AL HAAR RELATIES EN DRAAGT ER ZORG VOOR DAT DE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERTROUWELIJK WORDT BEHANDELD. POROTECT EYE NEDERLAND (KAN) ONDER MEER DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VAN U VERWERKEN: NAAM, ADRESGEGEVENS, GEBOORTEDATUM, GESLACHT,(MOBIEL) TELEFOONNUMMER, E-MAILADRES, IBAN REKENINGNUMMER OF ANDERE GEGEVENS. MET UW TOESTEMMING GEBRUIMEN WIJ HET E-MAILADRES OM
Read More