AVG (BELANGRIJKE MEDEDELING)

BELANGRIJKE MEDEDELING

PROTECT EYE NEDERLAND RESPECTEERT DE PRIVACY VAN AL HAAR RELATIES EN DRAAGT ER ZORG VOOR DAT DE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERTROUWELIJK WORDT BEHANDELD.
POROTECT EYE NEDERLAND (KAN) ONDER MEER DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VAN U VERWERKEN: NAAM, ADRESGEGEVENS, GEBOORTEDATUM, GESLACHT,(MOBIEL) TELEFOONNUMMER, E-MAILADRES, IBAN REKENINGNUMMER OF ANDERE GEGEVENS.

MET UW TOESTEMMING GEBRUIMEN WIJ HET E-MAILADRES OM U TE INFORMEREN OVER LOPENDE ZAKEN.

PROTECT EYE NEDERLAND ZAL PERSOONLIJKE GEGEVENS NOOIT AAN DERDEN TER BESCHIKKING STELLEN.

AL ONZE WERKNEMERS EN DOOR ONS INGESCHAKELDE DERDER ZIJN VERPLICHT OM DE VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS TE RESPECTEREN. UW GEGEVENS ZULLEN TE ALLEN TIJDEN WORDEN BESCHERMD EN VERTROUWELIJK WORDEN BEHANDELD. DE SYSTEMEN WAARMEE WIJ WERKEN KUNNEN ALLEEN DOOR MIDDEL VAN EEN INLOGCODE MET WACHTWOORD GEBRUIKT WORDEN. ALLEEN BEPAALDE MEDEWERKERS KRIJGEN TOEGANG TOT UW GEGEVENS.TEVENS LEGGEN ONZE SERVER AUTOMATISCH BEPAALDE GEGEVENS VAST ZOALS URL, IP-ADRES, BROWERTYPE EN- TAAL, EN DE DATUM EN TIJD VAN UW BEZOEK AAN ONZE WEBSITES EN E-MAILVERKEER.
WIJ BEWAREN UW PERSOONSGEGEVENS ZOLANG DAT NODIG IS VOOR BOVENSTAANDE DOELEINDEN OF OM TE VOLDOEN AAN ONZE WETTELIJKE (BEWAAR) VERPLICHTINGEN.

COOKIES

COOKIES ZIJN KLEINE STUKJES INFORMATIE DIE DOOR UW BROWSER WORDEN OPGESLAGEN OP UW COMPUTER. PROTECT EYE NEDERLAND GEBRUIKT COOKIES OM U TE HERKENNEN BIJ EEN VOLGEND BEZOEK. COOKIES STELLEN ONS IN STAAT OM INFORMATIE TE VERZAMELEN OVER HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN EN DEZE TE VERBETEREN EN AAN TE PASSEN AAN DE WENSEN VAN ONZE RELATIES. ONZE COOKIES GEVEN INFORMATIE MET BETREKKING TOT PERSOOONSIDENTIFICATIE. U KUNT UW “EIGEN” BROWSER ZO INSTELLEN DAT U GEEN COOKIES ONTVANGT. INDIEN U NOG VRAGEN MOCHT HEBBEN, DAN KUNT U EEN MAIL STUREN NAAR MARCEL@PROTECTEYE.EU.
WANNEER ONZE WEBSITES EN/OF DIENSTEN WIJZIGEN, MOETEN WIJ NATUURLIJK OOK DE PRIVACYVERKLARING AANPASSEN. LET DUS ALTIJD OP DE DATUM. PROTECT EYE NEDERLAND IS IN HET BEZIT VERKLARING WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (WBP) EN IS TEVENS DEZE MEDEDELING AANGEPAST AAN DE NORMEN VAN AVG.

TEVENS IS ONS KANTOOR, GEVESTIGD AAN DE PUNTER 187 TE AMSTELVEEN VOORZIEN VAN OA BOUWKUNDIGE EN ELEKTRONISCHE BEVEILIGING MET EEN AANSLUTING OP EEN ERKENDE MELDKAMER (PAC).

DIRECTIE PROTECT EYE NEDERLAND

Protect Eye Nederland levert beveiligers voor Schiphol

Protecy Eye Nederland levert met enige trots nu beveiligers bij Schiphol.

Wij zoeken regelmatig gediplomeerd beveiligers.

Meer weten? neem dan direct contact op.

 

Businessclub in de beveiligingsbranche!

“Wij overwegen onze eeste businessborrel voor de op te richten businessclub in de beveiligingsbranche te houden op het klassieke zeilschip “Stedemaeght”

Om je alvast een eerste indruk te geven ben je van harte welkom op de Super Zeepkistborrel. (zie onderstaande informatie) 12 September van 17.00 -20.00 uur Een keer per jaar zullen we maandelijkse Zeepkistborrel houden voor alle plaatsen op één centrale plek.
Lees meer

Protect Eye Nederland groeit

Protect Eye Nederland groeit en daarmee groeit ook het management. Wouter Den Heijer is aangesteld als Operationeel Manager bij Protect Eye Nederland. Wouter heeft voordat Protect Eye Nederland in 2011 werd verkocht aan Fair Groep meegedragen aan het Succes van het bedrijf en heeft samen met Marcel Gotje, nu weer directeur eigenaar van Protect Eye Nederland een succesvol en professioneel beveiligingsbedrijf neergezet.
Lees meer