Winkelsurveillance

Winkeldiefstal is helaas een veelvoorkomend feit. Dit kan voor u als ondernemer een behoorlijke derving van de omzet betekenen. Criminaliteit kan voorkomen worden door een combinatie van een aantal preventieve maatregelen zoals goede instructies aan het winkelpersoneel, elektronische hulpmiddelen en goed opgeleide winkelsurveillanten van Rescue Security Control.

Winkelsurveillance, winkelbeveiliging

De aanwezigheid van onze winkelsurveillanten heeft een preventieve werking tegen winkeldiefstal. Zonder op de voorgrond te treden zijn zij zichtbaar aanwezig en zorgen voor een veilig gevoel bij het winkelend publiek. En omdat een winkelsurveillant geen collega is van de winkelmedewerkers, vormt zijn aanwezigheid voor de medewerkers bovendien een krachtig preventief middel. De winkelsurveillanten van Rescue Security Control zijn altijd geüniformeerd.

Daarnaast beschikken onze surveillanten indien gewenst minimaal over het basisdiploma en BHV/EHBO/AED en uiteraard worden de wettelijke plaatselijke voorschriften altijd nageleefd. Bij deze vorm van dienstverlening wordt er naast de vaste winkelsurveillant een extra medewerker ingewerkt.
Hierdoor is de continuïteit van de geleverde dienst altijd gegarandeerd. De taken van winkelsurveillant bestaan uit:

  • Controle van publiek en personeel
  • Toezicht houden op goederen/geldstromen
  • Optreden bij incidenten
  • Ontruimen bij calamiteiten
  • Controle van vlucht- en brandwegen
  • Bedienen van alarmsystemen
  • Verlenen van EHBO/BHV/ reanimatie

Preventief surveilleren

De taken van een winkelsurveillant zijn met name van toezichthoudende en repressieve aard. Door de oplettendheid, klantvriendelijkheid, professionele houding en een goede relatie met de politie kunnen de winkelsurveillanten van Rescue Security Control adequaat handelen en optreden.

Collectieve winkelsurveillance

Uiteraard kan een winkelsurveillant ook breder worden ingezet, bijvoorbeeld in de vorm van een preventieve surveillance door het gehele winkelcentrum of afwisselend bij enkele winkels. Door middel van een in de winkel geïnstalleerde portofoon kunt u de beambte direct oproepen bij verdachte situaties en onregelmatigheden. Deze vorm van beveiliging wordt hierdoor voor u en andere ondernemers relatief voordelig, doordat de kosten bij meerdere ondernemers gedeeld kunnen worden.